Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Đất Đỏ
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
66
Tổng hồ sơ đồng ý
13
Tổng hồ sơ từ chối
9
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực Hội - Tổ chức phi chính phủ
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Lĩnh vực Lao động, Thương binh & Xã hội
Lĩnh vực Xuất bản - In
Lĩnh vực hành chính tư pháp
Lĩnh vực đất đai
Lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Lĩnh vực công thương
Lĩnh vực xây dựng
Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng